Có 1 kết quả:

hǎi shuǐ yǎng zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

aquaculture