Có 1 kết quả:

hǎi yáng xìng qì hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

maritime climate