Có 1 kết quả:

hǎi yáng wēn chā fā diàn ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄨㄣ ㄔㄚ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ocean thermal energy conversion (OTEC)