Có 1 kết quả:

hǎi tú

1/1

hǎi tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tidal marsh
(2) shoal
(3) shallows