Có 1 kết quả:

hǎi tú wéi kěn

1/1

Từ điển Trung-Anh

tideland reclamation