Có 1 kết quả:

hǎi tān

1/1

hǎi tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beach
(2) CL:片[pian4]