Có 1 kết quả:

Hǎi wān Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Persian) Gulf War