Có 1 kết quả:

Hǎi Ruì bà guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hai Rui dismissed from office, 1960 historical play by historian Wu Han 吳晗|吴晗