Có 1 kết quả:

Hǎi yán xiàn

1/1

Hǎi yán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Haiyan county in Jiaxing 嘉興|嘉兴[Jia1 xing1], Zhejiang