Có 1 kết quả:

hǎi xiāng chén jī wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

oceanic sediment (geology)