Có 1 kết quả:

hǎi nà bǎi chuān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all rivers run into the sea
(2) use different means to obtain the same result (idiom)