Có 1 kết quả:

hǎi dǎn

1/1

hǎi dǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sea urchin