Có 1 kết quả:

hǎi lì zi

1/1

hǎi lì zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oyster