Có 1 kết quả:

hǎi piāo xiāo

1/1

hǎi piāo xiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cuttlebone (used in TCM)