Có 1 kết quả:

Hǎi xī Měng gǔ zú Zàng zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Haixi Mongol and Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul) in Qinghai