Có 1 kết quả:

Hǎi fēng

1/1

Hǎi fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Haifeng county in Shanwei 汕尾, Guangdong