Có 1 kết quả:

hǎi zéi

1/1

hǎi zéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pirate