Có 1 kết quả:

hǎi zéi bǎn

1/1

hǎi zéi bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pirate version
(2) bootleg