Có 1 kết quả:

hǎi jūn shàng xiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

captain (= UK and US Navy equivalent)