Có 1 kết quả:

hǎi jūn guān

1/1

hǎi jūn guān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

naval officer