Có 1 kết quả:

hǎi jūn lán

1/1

hǎi jūn lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

navy blue