Có 1 kết quả:

Hǎi bù Jùn shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

KAIFU Toshiki (1931-), Japanese politician, prime minister 1989-1991