Có 1 kết quả:

hǎi cuò

1/1

hǎi cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

seafood delicacy