Có 1 kết quả:

hǎi guān bù mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

customs section