Có 1 kết quả:

hǎi lù

1/1

hǎi lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sea and land
(2) ocean and continent
(3) army and navy