Có 1 kết quả:

hǎi lù jūn ㄏㄞˇ ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) navy and army
(2) military force