Có 1 kết quả:

hǎi lù bāo

1/1

hǎi lù bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sea and land hotpot (Jiangsu specialty)