Có 1 kết quả:

hǎi lù kòng

1/1

hǎi lù kòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sea land air (transport, or military operations)