Có 1 kết quả:

hǎi nàn

1/1

hǎi nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

perils of the sea