Có 1 kết quả:

hǎi niǎo

1/1

hǎi niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

seabird

Một số bài thơ có sử dụng