Có 1 kết quả:

hǎi lú cí

1/1

hǎi lú cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pelagic cormorant (Phalacrocorax pelagicus)