Có 1 kết quả:

tú xiě

1/1

tú xiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to daub
(2) to scribble (graffiti)