Có 1 kết quả:

tú céng

1/1

tú céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protective layer
(2) coating