Có 1 kết quả:

Tú shān

1/1

Tú shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Tu in Zhejiang

Một số bài thơ có sử dụng