Có 1 kết quả:

Tú shān ㄊㄨˊ ㄕㄢ

1/1

Tú shān ㄊㄨˊ ㄕㄢ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Tu in Zhejiang

Một số bài thơ có sử dụng