Có 1 kết quả:

tú jìng

1/1

tú jìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) path
(2) road