Có 1 kết quả:

tú mǒ jiàng

1/1

tú mǒ jiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spread (for putting on bread etc)