Có 1 kết quả:

tú fū ㄊㄨˊ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to smear
(2) to daub
(3) to plaster
(4) to apply (ointment)