Có 1 kết quả:

tú liào

1/1

tú liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paint