Có 1 kết quả:

tú wū

1/1

tú wū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smudge
(2) stain
(3) to smear (dirt, paint)
(4) to deface