Có 1 kết quả:

tú yóu yú

1/1

tú yóu yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anoint