Có 1 kết quả:

tú jiàng tái

1/1

tú jiàng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pasting table (for wallpapering)