Có 1 kết quả:

tú jiàng tái ㄊㄨˊ ㄐㄧㄤˋ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pasting table (for wallpapering)