Có 1 kết quả:

tú tán

1/1

tú tán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

muddy water in a pool or pond