Có 1 kết quả:

tú tàn

1/1

tú tàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extreme distress
(2) in utter misery