Có 1 kết quả:

tú piàn

1/1

tú piàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) smear (medical sample)
(2) microscope slide