Có 1 kết quả:

tú gài

1/1

tú gài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to coat
(2) to mask
(3) to plaster over