Có 1 kết quả:

tú zhī mǒ fěn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to put on makeup
(2) to prettify