Có 1 kết quả:

tú zhuāng

1/1

tú zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) painted ornament
(2) livery (on airline or company vehicle)