Có 1 kết quả:

tú yā

1/1

tú yā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) graffiti
(2) scrawl
(3) poor calligraphy
(4) to write badly
(5) to scribble