Có 1 kết quả:

Niè wǎ

1/1

Niè wǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Nyeva or Neva river (through St Petersburg)