Có 1 kết quả:

Niè wǎ Hé

1/1

Niè wǎ Hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nyeva or Neva River (through St Petersburg)